Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowano Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 maja 2024 r. do Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego.

Poniżej publikujemy treść Apelu w całości:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do Prokuratora Generalnego oraz do Prokuratora Krajowego o niezwłoczne objęcie nadzorem postępowania przygotowawczego w sprawie karnej dotyczącej zdarzenia, w którym lekarz Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim został tymczasowo aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Samorząd lekarski zwraca się w szczególności z wnioskiem o pilną weryfikację kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu oraz zasadności dalszego stosowania tymczasowego aresztowania lekarza.

Z informacji posiadanych przez samorząd lekarski, zawartych m.in. w piśmie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim do Prokuratora Generalnego z dnia 10 maja 2024 r., wynika, że postępowanie przygotowawcze prowadzi w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej za objęciem tego postępowania przygotowawczego nadzorem Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego przemawia, że jest to niewątpliwie sprawa dużej wagi, ze względu na jej charakter oraz katastrofalne skutki społeczne, jakie może wywołać dla środowiska lekarzy i dla ich pacjentów.

Zdecydowany sprzeciw samorządu lekarskiego budzi fakt, że w sprawie, której istotą jest ocena czy lekarz zachował standardy należytej staranności i działał zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, Prokuratura stawia zarzut zabójstwa. Różnica między ewentualnym błędem medycznym fachowego pracownika medycznego a zabójstwem jest ogromna i nie można dopuszczać do jej zacierania.

Stawianie na równi podejrzenia popełnienia błędu medycznego z zarzutem zabójstwa podważa zaufanie pacjentów, czyli fundament, na którym zbudowany jest cały system ochrony zdrowia.

Pozostawienie opisywanej sytuacji bez reakcji naczelnych organów Prokuratury może także wywołać trudne do przewidzenia negatywne skutki w samym środowisku lekarskim. Wykonywanie wielu specjalności lekarskich wiąże się nieodzownie z ryzykiem niepowodzenia leczniczego, nie można jednak lekarzy, którzy wykonują trudne i obarczone większym ryzykiem czynności medyczne, konfrontować z zagrożeniem prokuratorskiego zarzutu zabójstwa. Żaden lekarz nie będzie gotowy wykonywać zawodu pod taką presją.

Środowisko lekarskie uważa, że zdarzenie, do którego doszło w Szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim, powinno być dokładnie wyjaśnione, jednak z uwagi na charakter tej sprawy konieczny jest stały nadzór Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego, tak aby nie doszło do zachwiania wiary społeczeństwa w istnienie wewnętrznych celów, do jakich powołana jest medycyna i istoty wykonywania zawodu lekarza.

Źródło: NIL