Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie to największa w tej części Europy i druga w Polsce najstarsza tego typu placówka.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc uczestniczyli w jubileuszu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.

Uroczystość była doskonałą okazją, by uhonorować najbardziej zasłużonych pracowników stacji Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Za wkład w rozwój ratownictwa medycznego na Mazowszu otrzymali go:

  1. dr n. o zdr. Karol Bielski – dyrektor WSPRiTS Meditrans SPZOZ w Warszawie
  2. Lucjan Kadej – zastępca dyrektora ds. technicznych WSPRiTS Meditrans SPZOZ w Warszawie
  3. Agnieszka Rucińska – kierownik Działu Zamówień Publicznych
  4. Małgorzata Łacna – Radosz – pielęgniarka w zespole wyjazdowym
  5. Katarzyna Mrozińska – pielęgniarka
  6. Ewa Wasiutyńska – lekarz teletransmisji
  7. Ewa Ślązak – emerytka
  8. Sylwester Gutkiewicz – kierowca, ratownik medyczny
  9. Janusz Kujawa – lekarz w zespole wyjazdowym
  10. Jacek Stopiński – główny specjalista, IOD

– To wy codziennie ratujecie życie i dbacie o zdrowie pacjentów – zwrócił się marszałek Adam Struzik do nagrodzonych. – Dziękuję Wam za zaangażowanie, za siłę i współpracę, wielki profesjonalizm, poświęcenie oraz wytrwałość w niesieniu pomocy chorym i cierpiącym, a także serce okazywane pacjentom. Wierzę, że wspólnymi siłami zrobimy jeszcze wiele dobrego dla dalszego podnoszenia standardów ratownictwa medycznego na Mazowszu.

Marszałek wręczył też blisko 70 dyplomów uznania.

– Dla Samorządu Województwa Mazowieckiego rozwój ratownictwa medycznego zawsze był priorytetem. Stale inwestujemy w stacje, m.in. w zakup nowoczesnych karetek czy innowacyjnego sprzętu medycznego najwyższej klasy. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza warszawski „Meditrans” podnosi jakość świadczonych usług i poszerza zasięg swoich działań – podkreśliła członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

125 lat pracy w służbie zdrowia na Mazowszu

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym warszawskiego „Meditransu”. Obecnie stacja zatrudnia blisko 1500 osób, dysponuje 80 ambulansami, które stacjonują w 39 stacjach wyczekiwania. Stołeczne pogotowie ratunkowe rocznie udziela pomocy 261 tys. razy, co stanowi 8% wszystkich interwencji medycznych w Polsce. Pracownicy biorą także – z wielkim powodzeniem – udział w różnych mistrzostwach w ratownictwie medycznym i zabezpieczają najważniejsze wydarzenia publiczne odbywające się w Warszawie. Ponadto w czasie pandemii stacja uruchomiła pierwszą w kraju instalację do produkcji tlenu dla potrzeb pogotowia ratunkowego, w ostatnim roku zaś wdrożyła w życie pierwszy w Polsce autorski program szkoleniowy z zakresu medycyny taktycznej, czyli opieki medycznej w warunkach działań militarnych. Szkoliła ratowników polskich, ukraińskich i ludność cywilną, wyprodukowała też kilka filmów instruktażowych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego