Choroby układu sercowo naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. W Polsce odpowiadają za 37 proc. wszystkich zgonów. Ta alarmująca statystyka podkreśla wagę badań klinicznych w kardiologii, które stanowią fundament dla rozwoju nowych metod diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom.

Podczas obchodów Tygodnia dla Serca Agencja Badań Medycznych zwraca uwagę na badanie TELE-SPACER prowadzone przez American Heart of Poland. Projekt ten, wspierany przez ABM i kierowany przez zespół prof. dr hab. n. med. Sebastiana Stec i dr Edyty Stodólkiewicz-Nowarskiej, bada nowe możliwości w leczeniu bloku przedsionkowo-komorowego (AVB) – problemu, który dotąd często skazywał pacjentów na konieczność implantacji stymulatora serca.

Głównym celem badania jest sprawdzenie, czy można unikać operacji wszczepienia stymulatora serca u niektórych pacjentów poprzez wcześniejsze przeprowadzenie szczegółowych badań i zastosowanie nowej metody leczenia zwaną kardioneuroablacją.

Kardioneuroablacja polega na celowym niszczeniu (ablacji) wybranych obszarów w sercu, które są odpowiedzialne za nadmierne przekazywanie impulsów nerwowych przez nerw błędny do serca. Ablacja jest zwykle wykonywana za pomocą ciepła (radiofrekwencji) lub zimna (krioterapii), które przerywają ścieżki przewodzenia w sercu, co ma na celu przywrócenie normalnego rytmu serca.

- Spodziewamy się realizacji celów naszego badania, czyli redukcji o 33-50% konieczności wszczepienia rozrusznika w grupie wstępnie kierowanej do oceny autonomicznej i kardioneuroablacji. Oznacza to mniej inwazyjne leczenie, co może poprawić jakość życia pacjentów i zmniejszyć ryzyko poważnych problemów zdrowotnych – komentuje prof. dr hab. n. med. Sebastian Stec, główny badacz w badaniu TELE-SPACER

W ramach badania, lekarze używają nowoczesnych narzędzi, takich jak zaawansowane badania EKG, które można przeprowadzać na odległość i zbierają dane w elektronicznym systemie, co pomaga lepiej monitorować stan pacjentów.

To badanie nie tylko wprowadza nowe metody leczenia, ale także pomaga lepiej zrozumieć, jak działa serce i jakie są najlepsze sposoby leczenia jego problemów. W przyszłości może to prowadzić do zmiany zaleceń lekarskich na całym świecie i inspirować dalsze badania nad dokładniejszymi metodami diagnozy i leczenia chorób serca.

Z pozostałymi badaniami z dziedziny kardiologii można zapoznać się poprzez wyszukiwarkę badań ABM na stronie: https://wyszukiwarka.abm.gov.pl/


Źródło: ABM