Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2020-08-10 01:53:17

Tagi: statyny

17:06 08 KWI 20200

Badania sugerują, że statyny mogą obniżyć ryzyko raka jajnika

Zgodnie z najnowszymi badaniami przeprowadzonymi w Wielkiej Brytanii wykazano, że kobiety przyjmujące statyny przez długi okres mogą być w mniejszym stopniu narażone na rozwój raka jajnika. Ten sam wynik stwierdzono również u kobiet z wadą genu BRCA1/2. Posiadanie wady BRCA 1/2 naraża kobiety na...

11:34 16 SIE 20174

Statyny mogą powodować u niektórych pacjentów martwiczą miopatię

W ostatnich latach statyny są coraz częściej przepisywanymi medykamentami. Ta grupa leków, działająca przez hamowanie enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA), znalazła zastosowanie w leczeniu hiperlipidemii, zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym. Zmniejszają...

11:28 04 STY 20174

Statyny w dużej dawce mogą pomóc pacjentom z chorobami sercowo-naczyniowymi żyć dłużej

Statyny są grupą leków powszechnie zalecaną do zwalczania chorób sercowo-naczyniowych (cardiovascular disease-CVD) - najczęstszej przyczyny chorób i zgonów w Stanach Zjednoczonych - ponieważ obniżają poziom cholesterolu we krwi. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) donosi, że w okresie...

11:33 07 GRU 20163

Wykaz nowych wytycznych w terapii statynami w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia

Choroby sercowo-naczyniowe (cardiovascular disease-CVD) są główną przyczyną chorobowości i umieralności w Stanach Zjednoczonych, co stanowi około 610 tysięcy - albo 1 na 4 - zgonów rocznie. CVD obejmuje chorobę niedokrwienną serca i choroby naczyń mózgowych, które ostatecznie mogą doprowadzić...