Pacjenci z otyłością, który połknęli balon w kapsułce wypełniony gazem, zaprojektowany tak, aby pomóc im mniej jeść, stracili 1,9 razy więcej masy ciała niż pacjenci, którzy stosowali osobno dietę, ćwiczenia i terapię stylu życia - wynika z najnowszych badań zaprezentowanych w ObesityWeek 2016.

Zdaniem autorów metody, znacząca utrata masy ciała osiągnięta z Obalon 6-Month Balloon System utrzymuje się około 12 miesięcy. Ta kombinacja modyfikacji stylu życia i terapii balonowej jest nową opcją niskiego ryzyka dla pacjentów zmagających się z otyłością.

The Obalon 6-Month Balloon System, połykalny, wypełniony gazem balon do utraty masy ciała u dorosłych z otyłością, u których dieta i ćwiczenia nie przyniosły rezultatów, został zaaprobowany we wrześniu przez amerykański Food and Drug Administration (FDA). System polega na tym, że umieszcza się balon w kapsułce, który po dotarciu do żołądka jest napełniany gazem przez mikrocewnik. W trakcie pierwszych trzech miesięcy można umieścić do trzech balonów, a cały okres leczenia trwa sześć miesięcy. Napompowane balony sprawiają, że pacjenci nie czują głodu. Leczeniu towarzyszyć powinna umiarkowana dieta i program modyfikacji zachowań żywienia.

Wyniki badań oparto na podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu z udziałem grupy kontrolnej poddanej pozorowanej terapii, w którym udział wzięło 387 pacjentów. Około połowa z nich otrzymała leczenie balonem Obalon, a druga połowa otrzymała kapsułki wypełnione cukrem wyglądające jak urządzenia. Pacjenci, którzy mieli wskaźnik masy ciała (BMI) od 30 do 40, połykali trzy kapsułki w ciągu 12 tygodni (jedną raz na trzy tygodnie). Wszyscy chorzy otrzymywali także co 3 tygodnie 25-minutową terapię odnośnie stylu życia prowadzoną przez zaślepionego, zarejestrowanego dietetyka. Po sześciu miesiącach pacjenci zostali poinformowani, którą kapsułkę otrzymali, a te z balonami Obalon usunięto endoskopowo.

Średni procent całkowitej utraty masy ciała po sześciu miesiącach u pacjentów z zastosowaniem metody Obalon wynosił 6,81%, podczas gdy w grupie pozornie kontrolnej wynosił 3,59%. Pacjenci leczeni balonem mieli prawie 25-procentowy nadmiar masy ciała. Sześć miesięcy po usunięciu balonów ochotnicy badania utrzymali 89,5 procent średniej masy utraconej podczas okresu leczenia. Naukowcy zaobserwowali jedno zdarzenie niepożądane, krwawienie z wrzodu żołądka, które wystąpiło u jednego pacjenta z balonem stosującego wysokie dawki NLPZ, który przeszedł ambulatoryjną wymianę stawu kolanowego. Mniej poważne działania niepożądane urządzenia, głównie skurcze brzucha i nudności, wystąpiły u 90,8% pacjentów (99,6% osób oceniło je jako łagodne lub umiarkowane).

"Nie ma magicznej pigułki na otyłość, ale ten połykalny balon i inne dożołądkowe balony mogą dać nową nadzieję ludziom, którzy nie odpowiadają na inne leczenie lub nie osiągają dobrych wyników z samej diety i ćwiczeń. Balon i inne technologie mogą przyczynić się do wypełnienia terapeutycznej luki między dietami, ćwiczeniami, terapią medyczną i chirurgią."

Osoby z otyłością i ciężką otyłością mają wyższy wskaźnik występowania chorób serca, cukrzycy, niektórych nowotworów, zapalenia stawów, bezdechu sennego, wysokiego ciśnienia krwi i dziesiątek innych chorób i dolegliwości. Badania wykazały, osoby z BMI większym niż 30 mają od 50 do 100 procent większe ryzyko przedwczesnej śmierci, w porównaniu z osobami z prawidłową masą ciała.

Chirurgia metaboliczno-bariatryczna okazała się dawać najbardziej skuteczne i długotrwałe leczenie ciężkiej otyłości i wielu pokrewnych stanów, prowadząc do znaczącej utraty masy ciała. Amerykańska Agencja Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej odnotowała znaczną poprawę bezpieczeństwa chirurgii metaboliczno-bariatrycznej, w dużej mierze dzięki ulepszonym technikom laparoskopowym. Ryzyko zgonu wynosi około 0,1%, a całkowite prawdopodobieństwo poważnych powikłań wynosi około 4%.

Według Centrum Kontroli Chorób i Prewencji w latach 2011-2014 częstość występowania otyłości u amerykańskich dorosłych wynosiła ponad 36%, z częstszym występowaniem u kobiet niż u mężczyzn (38,3% vs. 34,3%) i częstszym występowaniem u starszych niż młodszych dorosłych (37% vs. 32,3%). Otyłość jest definiowana jako posiadanie wskaźnika masy ciała BMI (stosunek masy ciała w kilogramach do kwadratu wzrostu w metrach) większego niż 30.

Więcej: sciencedaily.com