Jak wynika z pierwszych długoterminowych badań nastolatków, operacje pomostowania żołądka przeprowadzone od 5 do 12 lat temu pomogły dotkliwie otyłym nastolatkom schudnąć i utrzymać wagę. Jednak te dwa badania, opublikowane w The Lancet Diabetes & Endocrinology, pokazują, że niektórzy pacjenci mogą wymagać dalszej operacji, aby radzić sobie z komplikacjami szybkiej utraty wagi lub mogą rozwinąć zespół niedoboru witamin w późniejszym życiu.

Skrajna otyłość jest definiowana jako wskaźnik BMI u danej osoby rzędu 40 lub większy. Dotyka już około 4,6 mln dzieci i młodzieży w USA (w Polsce ten wskaźnik również rośnie, obecnie odsetek dzieci z nadwagą i otyłych wynosi 16%). Otyłość powoduje zły stan zdrowia, niską jakość życia i zmniejsza żywotność.

Badania po raz pierwszy opisują długoterminowe skutki operacji pomostowania żołądka u nastolatków. Do tej pory nie było jasne, jak skuteczne są zabiegi w perspektywie długiego okresu i czy mogą prowadzić do powikłań. Mimo tego każdego roku tysiącom nastolatków oferuje się leczenie chirurgiczne. Oba dokumenty wykazały, że pomostowanie żołądka drastycznie zmniejsza masę ciała nastolatków i pomaga im utrzymać utratę masy ciała w ciągu ponad pięciu lat obserwacji. Jednak zabieg wiązał się z rozwojem niedoborów witaminy D, witaminy B12 i łagodnej niedokrwistości, a niektóre z dzieci, które miały ten zabieg potrzebowały dalszego leczenia, by poradzić sobie z komplikacjami. Podczas, gdy zabieg spowodował dramatyczny spadek masy ciała i redukcję BMI, wielu nastolatków pozostało otyłych, co oznacza, że tak wczesna interwencja musi występować w połączeniu ze zmianami w stylu życia, takimi jak wprowadzenie diety i ćwiczeń.

W pierwszym artykule naukowcy przebadali 58 amerykańskich nastolatków w wieku od 13 do 21 lat, którzy byli poważnie otyli i mieli wykonany gastric bypass. Średnie BMI został zmniejszony z 59 przed operacją do 36 w ciągu roku po operacji. Osiem lat później średnie BMI wynosiło 42, co odpowiada utracie 50 kilogramów na osobę lub 30% redukcję masy ciała. Mimo, że utrata wagi była znacząca, prawie dwie trzecie osób (63%, 36/57) pozostało bardzo otyłych (BMI powyżej 35), a tylko jedna osoba uzyskała normalną wagę (BMI 18,5-25) przy obserwacji. Liczba nastolatków z cukrzycą spadła z 16% do 2%, odsetek osób z wysokim poziomem cholesterolu zmniejszył się z 86% do 38%, wysokie ciśnienie krwi dotyczyło najpierw 47%, a potem 16% osób jako rezultat operacji. Jednak duża część ochotników miał niedobory witamin, w tym niski poziom witaminy D (78%, 39/50), B12 (16%, 8/50) oraz łagodną niedokrwistość (46%, 25/54), co mogło być wynikiem zmniejszonej konsumpcji lub upośledzonego wchłaniania w jelitach.

Ze względu na długotrwałą utratę wagi i korzyści zdrowotne wynikające z operacji, naukowcy pamiętają, że te korzyści przeważają małe i dające się wyrównać niedobory żywieniowe. „Utrata masy ciała jest kluczowa dla poważnie otyłych pacjentów, którzy mają słabe zdrowie i krótszą długość życia. Te dwa artykuły jasno pokazują długoterminowe korzyści u młodzieży leczonej bariatrycznie, ale również podkreślają kilka zagrożeń związanych z żywieniem. Teraz ważne jest, aby skupić się na zwiększaniu istotnych zalet zdrowotnych tej metody podczas minimalizacji zagrożeń. Ponieważ istnieją obecnie dwie skuteczne procedury bariatryczne, pomostowanie żołądka i pionowe rękawowe wycięcie żołądka, obecnie bada się rezultaty obu procedur, aby określić, co jest najlepsze dla młodzieży ".

W drugim badaniu przeprowadzonym w Szwecji uczestniczyło 81 otyłych nastolatków (średni BMI 45) oraz 81 dorosłych (średni BMI 43), którzy mieli wykonany bypass żołądka i 80 nastolatków, którzy nie mieli operacji jako grupa kontrolna. Pięć lat po zabiegu nastolatkowie i dorośli, którym wykonano bypass żołądka, mieli obniżone BMI (o 13 u młodzieży, zmniejszenie masy ciała o 28% oraz o 12 u dorosłych), natomiast nastolatkowie, którzy nie mieli operacji mieli zwiększony BMI (o 3, z 42 do 45).

Wśród nastolatków, którzy przeszli bypass żołądka jedna czwarta (25%, 20/81) miała kolejne zabiegi leczenia powikłań pomostowania lub skutków szybkiej utraty wagi, w tym niedrożności jelit (11 przypadków) oraz kamieni żółciowych (dziewięć przypadków). Podczas pięcioletniej obserwacji nastolatkowie, którzy mieli operację spędzili średnio sześć i pół dnia w szpitalu (włączając czas spędzony w szpitalu podczas operacji) w porównaniu do półtora dnia u tych, którzy nie mieli operacji. Oprócz tego osoby po zabiegu miały średnio pięć dodatkowych wizyt w przychodni w porównaniu do tych, które nie miały pomostowania (15 wizyt w porównaniu z 10). Pomimo dodatkowej opieki i środków finansowych związanych z zaoferowaniem chirurgii ogólnej, koszty leczenia nastolatków, którzy mieli operację nie różniły się (2317 US $ i $ 2701). Ponadto jedna czwarta osób w grupie kontrolnej (20 z 80) miała wykonane żołądkowe bypassy w dorosłym życiu podczas okresu obserwacji.

„Pomostowanie żołądka skutkuje znaczną utraty wagi, jak również zapobiega problemom kardiologicznym i metabolicznym, jak również poprawia jakość życia w dłuższej perspektywie u poważnie otyłych nastolatków. Choć niektórzy pacjenci mogą być narażeni na powikłania, osoby leczone niechirurgicznie często wciąż przybierają na wadze, zwiększając ryzyko złego stanu zdrowia na całe życie. Aby zmniejszyć ryzyko komplikacji ważne, by pomostowanie żołądka u młodzieży odbywało się w ośrodkach, które mogą zapewnić pełną opiekę oraz długoterminowe monitorowanie i wsparcie", twierdzą naukowcy.

„Niestety, niskokaloryczne diety, modyfikacja stylu życia oraz leczenie nie mają większego wpływu na dorastającą populację z powodu słabego stosowania się do zaleceń specjalistów. Oprócz tego intensywne behawioralne interwencje odchudzające, które są skuteczne w zmniejszaniu wskaźnika BMI u nastolatków z nadwagą lub otyłością zmniejszyły swoją skuteczność u osób z ciężką otyłością. Do tej pory, odnotowano tylko kilka krótkoterminowych badań z zakresu chirurgii bariatrycznej u młodzieży, dlatego badania te dostarczają ważnych danych i rzucają nowe światło na zastosowanie chirurgii bariatrycznej u młodych ludzi. Nie ulega wątpliwości, że żadne inne metody nie są w stanie zapewnić tak znacznej utraty masy ciała jak chirurgia bariatryczna ze stosunkowo niewielkim odsetkiem osób wracających do skrajnej otyłości. W związku ze znacznym niedoborem witaminy D oraz możliwości wpływu wczesnej chirurgii bariatrycznej na wzrost ważne jest, aby przyszłe wytyczne odniosły się do tego problemu."

Źródło: sciencedaily.com