Dr hab. Rafał Chrzan, prof. UJ otrzymał nominację do 6-osobowego zarządu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (EBPU), podlegającego Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS), w którego skład wchodzą przedstawiciele chirurgów dziecięcych i urologów Jednocześnie powierzono mu funkcję sekretarza EBPU.

Dr hab. Rafał Chrzan, prof. UJ jest specjalistą w dziedzinie urologii dziecięcej. Szkolenie w tym zakresie odbył w Szpitalu Uniwersyteckim w Utrechcie (Holandia) pod kierunkiem prof. Toma de Jonga, a następnie przez wiele lat pracował jako konsultant urologii dziecięcej w Szpitalu Akademickim w Amsterdamie (AMC). Od 1 września 2016 roku pełni funkcję kierownika Kliniki Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu.

Europejskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej jest organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie tej dziedziny medycyny, a także dbanie o jej rozwój na jak najwyższym poziomie, m.in. poprzez wymianę doświadczeń między lekarzami zajmującymi się leczeniem zaburzeń układu moczowo-płciowego u dzieci.

UEMS jest stowarzyszeniem największych krajowych organizacji reprezentujących lekarzy specjalistów w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Organizacja prowadzi działalność we wszystkich obszarach rozwoju zawodowego lekarzy, czyli kształcenia specjalizacyjnego i europejskich egzaminów specjalizacyjnych, doskonalenia zawodowego i zapewnienia jakości wykonywania zawodu przez lekarzy specjalistów.

W strukturze UEMS działa Europejska Komisja Akredytacji Doskonalenia Zawodowego (EACCME), która prowadzi akredytację zdarzeń edukacyjnych oraz szkoleń udostępnianych w internecie i zapewnia wymienność punktów edukacyjnych w UE, USA i Kanadzie.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie