Warszawa, dnia 05.02.2024

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego:

wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy: Cytostin (Vinblastine Sulphate Injection), roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/10 ml, 1 fiolek 10 ml

o numerze serii: I23H024A; data ważności: 31.07.2025)

podmiot odpowiedzialny: Bruck Pharma PVT. LTDz siedzibą w Indiach; podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu ww. produktu leczniczego: MEDYK-LEK Panek sp. k., Warszawa ul. Pawła Włodkowica 2C, 03-262 Warszawa.

2) zakazuje wprowadzania do obrotu wskazanej powyżej serii produktu;

Pobierz komunikat jako PDF