Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy wprowadza Prostate Unit, którego celem jest kompleksowe, wielospecjalistyczne podejście do leczenia raka prostaty.

– Wczesne wykrycie raka stercza zapewnia przeżywalność na poziomie 99,8%. Niestety, od podejrzenia nowotworu do rozpoznania i rozpoczęcia leczenia często upływa wiele czasu. Mając to na uwadze, w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym uruchomiony zostaje program skoordynowanej opieki nad pacjentem z rakiem stercza – czytamy w komunikacie WIM-PIB.

Instytut oferuje pacjentom kompleksowe leczenie w zakresie raka prostaty zapewniając dostęp do pełnej diagnostyki, multidyscyplinarnego leczenia urologiczno-operacyjnego (laparoskopowego, w asyście robota da Vinci), onkologicznego z zastosowaniem radioterapii, chemioterapii, programów lekowych i badań klinicznych oraz wielokierunkowego leczenia wspomagającego (psycholog, rehabilitacja). Leczenie chorych jest planowane i realizowane przez wielospecjalistyczny zespół lekarski.

Rak prostaty to najczęstszy nowotwór mężczyzn, stanowi aż 20% wszystkich zachorowań na nowotwory w tej grupie chorych. W ostatnich latach Polska jest państwem o największej dynamice wzrostu śmiertelności z powodu raka stercza w całej UE.

Źródło: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy