Do konsultacji publicznych skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dotyczy on leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego.

Projekt zakłada dodanie do wykazu świadczeń gwarantowanych leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 roku.

Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej jest aktualnie realizowane w ramach programu pilotażowego, który zakończy się z dniem 30 czerwca 2024 r.

Resort zdrowia tłumaczy, że wstępna ewaluacja programu pilotażowego i opinia konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii wskazują na zasadność utrzymania dostępności do procedur ratujących życie świadczeniobiorców z udarem mózgu, także z uwagi na poprawę ich stanu zdrowia w zakresie oceny stopnia niepełnosprawności i aktywności, w porównaniu ze świadczeniobiorcami, u których zastosowano jedynie standardowe postępowanie.

W uzasadnieniu projektu zapisano, że dzięki zastosowaniu przedmiotowego leczenia za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, świadczeniobiorcy po udarze mózgu szybciej wracają do pełnej sprawności, co ma niebagatelny wpływ na jakość ich życia i samodzielność w codziennych czynnościach. Jednocześnie, jak wskazuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, analiza raportów okresowych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo prowadzonych działań.

ZOBACZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego