Na czerwiec planowane jest otwarcie drugiego w Rzeszowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jego budowa jest już na ukończeniu, a dzięki determinacji wojewody podkarpackiego Teresy Kubas-Hul, większość formalności została już dopięta na ostatni guzik - poinformował Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego działa 14 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz jedno centrum urazowe. W Rzeszowie taki oddział funkcjonuje w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Lwowskiej. Drugi powstaje w Szpitalu MSWiA przy ul. Krakowskiej. Jego szybkie uruchomienie jest jednym z priorytetów wojewody podkarpackiego Teresy Kubas-Hul.

– Bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa to sprawa absolutnie priorytetowa. Dlatego natychmiast po objęciu przeze mnie urzędu wojewody rozpoczęłam starania o jak najszybsze dokończenie i uruchomienie drugiego SOR-u w Rzeszowie – powiedziała wojewoda Teresa Kubas-Hul.

27 października 2023 r. ówczesna wojewoda podkarpacki przedłożyła do Ministra Zdrowia projekt aktualizacji planu działań, w którym zakładano uruchomienie SOR od 1 stycznia 2024 r. Minister Waldemar Kraska nie zaakceptował tego i 13 listopada wykreślił SOR w szpitalu MSWiA z planu przesuwając go jako zadanie planowane do realizacji w 2024 r., ale nie wskazując konkretnej daty otwarcia. Powodem tej decyzji był brak podpisania umowy z NFZ. Umowa ta do 20 grudnia 2023 r. nie została podpisana. Uruchomienie SOR-u od 1 stycznia 2024 r. nie było zatem możliwe.

Wojewoda podkarpacki wyliczyła, że w ciągu czterech miesięcy w PUW podjęto szereg decyzji i działań zmierzających do szybkiego uruchomienia drugiego rzeszowskiego SOR.

16 lutego dyrektor szpitala MSWiA złożył wniosek o wpis komórki SOR do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działania Lecznicze. 20 lutego ten wpis został dokonany. 6 marca w szpitalu odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli PUW w celu weryfikacji spełnienia wymogów formalnych. 29 marca do Ministra Zdrowia przekazany został zaktualizowany Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w którym wskazałam na uruchomienie SOR-u do końca pierwszego półrocza bieżącego roku. Minister nie wniósł uwag. 3 kwietnia odbyło się spotkanie w PUW z udziałem dyrektorów: szpitala MSWiA, NFZ w Rzeszowie, rzeszowskiego pogotowia, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, pracowników naszego urzędu. Celem była analiza bieżącego stanu przygotowania do uruchomienia SOR-u.

– Te wszystkie kroki pozwoliły nam doprowadzić do sytuacji, w której możemy zakomunikować, że SOR przy Szpitalu MSWiA ruszy już w czerwcu. Będzie to odział nowoczesny, świadczący usługi medyczne na wysokim poziomie – zapewniła wojewoda Teresa Kubas-Hul.

Dodała, że w trosce o pacjentów, podjęła także działania w kierunku uruchomienia od 1 stycznia 2025 r. zespołu ratownictwa medycznego w Głogowie Młp., który będzie zabezpieczał także teren Rzeszowa.


Źródło: PUW w Rzeszowie