Resort zdrowia opublikował projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2023 r.

Uwagi do projektu można zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 21.08.2023 r. (poniedziałek) do godziny 14:00.

Projekt zawiera m.in :

  • podstawy limitu - apteka
  • podstawy limitu - programy lekowe i chemia
  • zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
  • zmiany urzędowych cen zbytu i nowe produkty

Resort zdrowia poinformował, że uwzględniając niniejszy projekt, od początku roku 2023, finansowaniem ze środków publicznych zostanie objętych 113 nowych cząsteczko – wskazań, w tym:

  • 60 cząsteczko – wskazań onkologicznych,
  • 53 cząsteczko - wskazania nieonkologiczne,
  • 34 cząsteczko - wskazania dedykowane chorobom rzadkim.

Najwięcej nowych cząsteczko - wskazań onkologicznych w 2023 r. obserwujemy w hematoonkologii (26), w nowotworach układu oddechowego (11) i pokarmowego (9). Najwięcej nowych cząsteczko - wskazań nieonkologicznych w 2023 r. obserwujemy w kardiologii (19), reumatologii (6), hematologii (4), gastroenterologii (4) i dermatologii (4).

ZOBACZ: Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2023 r.