Na stronie internetowej resortu zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2024 r.

Od początku roku 2024, finansowaniem ze środków publicznych zostały objęte 52 nowe cząsteczko – wskazania, w tym:

 • 15 cząsteczko – wskazań onkologicznych,
 • 37 cząsteczko - wskazania nieonkologiczne,
 • 18 cząsteczko - wskazań dedykowanych chorobom rzadkim.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 kwietnia 2024 r. (nr 74), w porównaniu do obwieszczenia 73 zawiera następujące zmiany:

 1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 86 produktów bądź nowych wskazań.
 2. Dla 91 produktów wprowadzono obniżki cen zbytu netto (od 0,01 zł do 8 328,52 zł).
 3. Dla 45 produktów podwyższono ceny zbytu netto (od 0,52 zł do 1 500,00 zł).
 4. Dla 539 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 456,63 zł).
 5. Dla 545 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 198,04 zł).
 6. Dla 417 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 27,96 zł).
 7. Dla 340 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 101,63 zł).
 8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 72 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 kwietnia 2024 r. zostało rozszerzone o dwa nowe wykazy G1 i G2 (tzw. „polskie leki”) uwzględniające łącznie 355 leków, rozumianych jako indywidualne kody GTIN. Opracowanie wykazu G1 i G2 wiązało się z wydaniem 1 192 decyzji.

Materiały

Źródło: Ministerstwo Zdrowia