Naczelna Rada Lekarska udostępnia nowy portal prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich, który ma na celu poprawę transparentności procesu wydawania orzeczeń w samorządzie. Dzięki upowszechnieniu zanonimizowanych treści orzeczeń, zarówno opinia publiczna, jak i sami lekarze będą mieć możliwość zapoznania się z decyzjami sądów lekarskich w sposób łatwy i szybki.

- Nie boimy się odpowiedzialności i nie zamiatamy spraw pod dywan. W tej kadencji skupiamy się m.in. na wzmocnieniu pionu odpowiedzialności zawodowej i samorząd lekarski idzie o krok dalej, jeśli chodzi o transparentność swoich działań. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do korzystania z portalu prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich, który będzie niezwykle wartościowym źródłem informacji dla całej społeczności medycznej oraz osób związanych z prawem medycznym. Jesteśmy przekonani, że ten projekt przyczyni się do podniesienia standardów etycznych i profesjonalnych w obszarze zawodu lekarskiego – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

ZOBACZ: Portal prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich


Źródło: NIL