Migreny charakteryzują się uporczywymi bólami głowy, którym często towarzyszy zwiększona wrażliwość na bodźce wzrokowe lub inne bodźce czuciowe. Dokładne przyczyny tych bólów głowy nie są do końca poznane, chociaż naukowcy uważają, że mogą być one związane z chwilowymi zmianami w poziomie przekaźników, transmiterów układu nerwowego lub grą naczyń krwionośnych w mózgu.

W nowym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Neuroimage: Clinical badacze postanowili sprawdzić czy część odpowiedzi na występujące objawy leży w korze wzrokowej.

Większość osób cierpiących na migrenę zgłasza również nieprawidłowe odczucia wzrokowe w codziennym życiu w postaci halucynacji, dyskomfortu wzrokowego i dodatkowej wrażliwości na światło, co wskazuje na związek między migreną a nieprawidłowościami w korze wzrokowej.

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców w Birmingham z udziałem 60 ochotników, z których połowa regularnie cierpiała na migreny. Uczestnikom przedstawiono wzór pasiastej kraty i poproszono o ocenę wzoru w zależności od tego czy oglądanie go było niekomfortowe i czy wiązały się z tym jakieś zjawiska wizualne.

W kolejnym teście uczestnicy poddawani byli badaniu elektroencefalograficznemu (EEG), w którym śledzono i rejestrowano wzorce fal mózgowych podczas prezentacji bodźców wzrokowych.

W obu testach badacze stwierdzili większą aktywność w korze wzrokowej wśród osób cierpiących na migrenę, gdy uczestnikom przedstawiono kraty.

W badaniu uwzględniono również wyniki podgrupy osób niecierpiących na migrenę, lecz podczas badania zgłosili dodatkowe zaburzenia widzenia. Nieoczekiwanie stwierdzono, że ta grupa ochotników wykazała również nadpobudliwość w reakcji kory wzrokowej.

Autor badania wyjaśnia, że prawdopodobna przyczyna to specyficzne odchylenia w sposobie w jaki kora wzrokowa osób cierpiących na migrenę przetwarza informacje ze świata zewnętrznego. Podejrzewa się jednak, że są to tylko niektóre obrazy, ponieważ te same wzorce aktywności można również zaobserwować u osób bez migreny, lecz wrażliwych na pewne bodźce wzrokowe.

Kolejnym krokiem w tych badaniach będzie monitorowanie grupy w czasie, aby sprawdzić czy ich reakcja na bodźce wzrokowe zmienia się w miarę zbliżania się do migreny i próba zmapowania, jakie inne zmiany fizjologiczne mogą wystąpić. Utoruje to drogę do prognozowania migrenowych bólów głowy i pomoże zapobiec ich wystąpieniu.

Źródło: sciencedaily.com