Ponad 150 mln zł otrzymają łącznie studenci wybranych kierunków medycznych w ramach tzw. systemu zachęt KPO. Resort zdrowia rozstrzygnął konkursy pierwszej edycji programu.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że planowane są kolejne edycje programu. Jest on skierowany do studentów wybranych kierunków medycznych oraz osób, które chcą rozpocząć kształcenie w tych dziedzinach. MZ oferuje wsparcie w postaci stypendium i dofinansowania.

Program potrwa do 2026 r. Jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Program podzielony jest na trzy kategorie, jedna z nich to stypendia dla najwybitniejszych studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja.

Stypendium może wynieść maksymalnie 3 tys. zł. Jest przyznawane na 3 lata (pełny cykl kształcenia). Student otrzymuje je przez 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca).

Te stypendia otrzyma prawie 1 000 studentów z 21 uczelni publicznych i niepublicznych. Łącznie to ponad 80 mln zł.

Druga kategoria to stypendia dla najwybitniejszych studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

Stypendium może wynieść maksymalnie 1,5 tys. zł. Jest przyznawane na 3 lata (pełny cykl kształcenia). Student otrzymuje je przez 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca).

Te stypendia otrzyma prawie 2 000 studentów z 34 uczelni publicznych i niepublicznych. Łącznie to prawie 59 mln zł.

Trzecia kategoria to dofinansowanie do studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych oraz stacjonarnych i niestacjonarnych na uczelniach niepublicznych dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

Student otrzymuje wsparcie na 6 semestrów. Może ono wynieść maksymalnie:

  • na kierunku pielęgniarstwo – 6,5 tys. zł za rok studiów,
  • na kierunku położnictwo – 6 tys. zł za rok studiów,
  • na kierunku ratownictwo medyczne – 6,5 tys. zł za rok studiów.

Bezzwrotne wsparcie otrzyma 775 studentów z 15 uczelni publicznych i niepublicznych. Łącznie to ponad 14 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia