W kwietniu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie otworzył jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w Polsce, a już przystępuje do nowej inwestycji. Blisko 40 mln złotych będzie kosztował remont dotychczasowego centralnego traktu operacyjnego oraz dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Inwestycja będzie obejmowała powstanie trzech sal operacyjnych przystosowanych do zabiegów i badań kardiologicznych w zakresie elektrofizjologii, elektroterapii i hemodynamiki. Nowe sale na oddziale kardiologii będą szczególnie istotne m.in. z punktu widzenia diagnostyki i leczenia zawału serca, a także zaburzeń rytmu serca. Znajdą się tu również dwie sale operacyjne dla niedawno powstałego oddziału neurochirurgicznego. Dyrekcja Szpitala podpisała właśnie umowę z firmą Max-Bud na wykonanie tych prac oraz umowy z dostawcami sprzętu medycznego.

– Dzięki tej inwestycji zostanie stworzona baza sprzętowa do prowadzenia kompleksowego procesu diagnostycznego, operacyjnego oraz terapii małoinwazyjnej chorób neurologicznych i neuroonkologicznych obejmujących m.in. zmiany neurologiczne w obrębie centralnego układu nerwowego, guzów kręgosłupa i nerwów obwodowych jak glejak czy oponiak – powiedział Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Oddział Neurochirurgii w szpitalu przy al. Kraśnickiej w Lublinie, który rozpoczął swoją działalność w strukturach placówki od lutego br., należy do grupy wysoko specjalistycznych jednostek ochrony zdrowia i świadczy kompleksowe usługi medycznej w zakresie operacyjnego leczenia chorób układu nerwowego. Kierownikiem oddziału został dr hab. n. med. Cezary Grochowski, a zatrudnionych zostało 11 lekarzy.

Poza pracami budowlanymi szpital zakupi specjalistyczny sprzęt medyczny m.in. mikroskop operacyjny, neurondoskop, stół operacyjny, stabilizatory czaszki typu Mayfield, ultradźwiękowe noże i aparaty USG.

– Dla mnie, marszałka województwa lubelskiego, najważniejsze jest to, że dzięki tej nowej inwestycji mieszkańcy uzyskają większą dostępność do procedur medycznych. Do tej pory, z powodu utrudnionego dostępu do świadczeń neurochirurgicznych, pacjenci byli często zmuszeni do szukania pomocy w innych województwach. Teraz jest duża szansa, że nastąpi zauważalna poprawa jeśli chodzi o dostępność do tych świadczeń – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Nowe sale operacyjne – kardiologiczne i neurochirurgiczne – będą gotowe na przyjęcie pacjentów w 2025 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego