Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku powstała Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, której kierownikiem została prof. dr hab. Agnieszka Tycińska.

Powstanie nowej kliniki to efekt dynamicznego rozwoju kardiologii, dzięki któremu specjaliści z zakresu kardiologii są w stanie zajmować się pacjentami z coraz bardziej zaawansowanymi schorzeniami serca. Wraz z postępem wiedzy, następuje skok technologiczny. Dlatego UMB, ale też Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, musi zadbać o rozwój kompetencji personelu, zarówno umiejętności klinicznych, jak i naukowych. Klinika ma także prowadzić działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim oraz zajmować się edukacją podyplomową.

Powołanie nowej Kliniki odbyło się 28 czerwca 2024 r. Nominację prof. Tycińskiej wręczył JM Rektor UMB prof. Adam Krętowski.

Prof. Agnieszka Tycińska ma specjalizację zarówno z kardiologii, jak też intensywnej terapii. Od 2022 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie intensywnej terapii, była też przewodniczącą Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku