Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny wskazał problem niewystarczającego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci, po wprowadzeniu od 1 października 2017 r. nowych rozwiązań w zakresie organizacji nocnej i świątecznej opieki medycznej. Rzecznik wskazał, że dzieci powinny mieć dostęp do lekarza pediatry także w porze nocnej i święta, czego nie gwarantują nowe rozwiązania organizacyjne.

- Nocna i świąteczna opieka medyczna stanowi część podstawowej opieki zdrowotnej, chociaż posiada cechy pomocy doraźnej. Oznacza to, że udzielanie pomocy medycznej w porze nocnej lub w dni świąteczne powinno być zapewnione przez lekarza, który na co dzień zajmuje się leczeniem dzieci – podkreśla Marek Michalak, który konsekwentnie, od lat podtrzymuje pogląd, że dziecko w przypadku zachorowania powinno mieć zagwarantowany dostęp do lekarza pediatry.

Rzecznik zwraca uwagę, że wiele schorzeń u dzieci posiada odmienną dynamikę od przebiegu schorzenia u osób dorosłych, dlatego tym bardziej w doraźnej pomocy dziecku wymagane jest doświadczenie pediatryczne.

Niepokój Rzecznika budzi, że przy podpisywaniu umów o świadczenie nocnej i świątecznej opieki nie będzie promowane zatrudnienie lekarzy pediatrów poprzez przyznanie w postępowaniu konkursowym dodatkowych punktów – tak jak to było wcześniej. RPD zauważa, że takie rozwiązanie wprawdzie ułatwi kierownikom placówek medycznych uzyskanie kadry lekarskiej do pracy w nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jednak nie zapewni bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci.


Źródło: Biuro RPD