Badacze zaprojektowali szczepionki DLnano zawierające 60 kopii części białek pochodzących z antygenów Trp2 i Gp100 specyficznych dla czerniaka i przetestowali je na mysich modelach czerniaka, obserwując wydłużone przeżycie zależne od aktywacji limfocytów T CD8 zarówno w warunkach terapeutycznych, jak i profilaktycznych.

„Jedną z przewag technologii syntetycznego DNA nad innymi metodami jest wszechstronność platform” - powiedział dr Ziyang Xu, niedawny doktorant pracujący w firmie Wistar i pierwszy autor badania. „Szczepionki DLnano mogą być przeznaczone do różnych celów nowotworowych, a nasze badanie pokazuje, że jest to obiecująca strategia immunoterapii raka, która może wymagać dalszych testów”.

Aby wyjaśnić mechanizm, za pomocą którego szczepionki DLnano aktywują limfocyty T CD8, zespół zbadał skutki wprowadzonej przez DNA wersji wcześniej opisanej szczepionki z nanocząsteczkami HIV (eOD-GT8-60mer). Zaobserwowali, że szczepionki DLnano podawane przez elektroporację powodowały przejściową apoptozę komórek mięśniowych, która pociągała za sobą naciekanie makrofagów w miejscu wstrzyknięcia, co z kolei miało zasadnicze znaczenie dla aktywacji komórek T CD8.

Szczepionki DLnano zostały opracowane przy użyciu technologii syntetycznego DNA we współpracy z laboratorium dr. Davida B. Weinera, wiceprezesa wykonawczego Wistar, dyrektora Vaccine & Immunotherapy Center oraz W.W. Smith Charitable Trust Professor in Cancer Research, a także współautora badania.

Źródło: sciencedaily.com