Wyniki badania opublikowanego w ‘Alcoholism: Clinical and Experimental Research’ donoszą, iż nadmierne spożywanie alkoholu może opóźniać gojenie się ran.


W badaniu zastosowano model in vivo tkanki skóry, którą poddano ekspozycji na alkohol w stężeniach imitujących poziom we krwi u osób go nadużywających. Zastosowano charakterystyczny dla osób uzależnionych od alkoholu model- trzy dni spożywania alkoholu,  4 dni przerwy i ponowne spożywanie przez trzy dni.


Zaobserwowano, iż nadmierne picie alkoholu hamuje syntezę makrofagów– komórek układu odpornościowego odgrywających ważną rolę w procesach zapalnych. Dzięki zdolności do fagocytozy, eliminują one z powierzchni rany bakterie i uszkodzone tkanki, warunkując prawidłowy proces gojenia. Podwyższone stężenie alkoholu we krwi może przyczynić się do zmniejszenia ilości makrofagów na skutek zaburzenia syntezy należącego do rodziny cytokin makrofagowego białka zapalnego 1alfa, które odpowiedzialne jest za adhezję komórek i ich migrację do źródła wystąpienia stanu zapalnego. Ponadto ograniczona została również synteza innego białka– CRAMP odgrywającego istotną rolę w zahamowaniu reakcji układu odpornościowego na zakażenie.


To niepożądane działanie alkoholu w wyniku opóźnionej reakcji immunologicznej zwiększa ryzyko wystąpienia zakażeń oraz wydłuża czas i koszty hospitalizacji.


Według analizy przeprowadzonej przez National Institute on Alcohol Abuse wynika, iż w samych Stanach Zjednoczonych około 5 tysięcy osób w wieku do lat 21 ponosi śmierć na skutek urazów lub powikłań po wypadkach spowodowanych stanem nietrzeźwości.

 

 

[The Medical News]