Paweł Piotrowski przestaje pełnić funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego - poinformowało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Swoje stanowisko Paweł Piotrowski zajmował od czerwca 2018 r. Do czasu powołania następcy pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Farmaceutycznego przejmuje dyrektor generalny GIF.

- Dziękuję Pawłowi Piotrowskiemu za ponad 2,5 roku służby na rzecz państwa, której głównym celem było bezpieczeństwo pacjentów — napisał Adam Niedzielski, minister zdrowia.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Główny Inspektor Farmaceutyczny kieruje Państwową Inspekcją Farmaceutyczną. Jego misją jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Szef GIF jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Fot.: GIF