Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników opublikowało Stanowisko odnośnie postępowania w TYPOWYCH oddziałach ginekologiczno-położniczych (które nie są przeznaczone do leczenia osób z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem) w aktualnej sytuacji pandemii COVID-19.

– Analizując aktualną sytuację epidemiologiczna w Polsce odnośnie do COVID-19, PTGiP przedstawia propozycję schematu postępowania z ciężarną, która zgłasza się do szpitala, który nie jest dedykowany do leczenia osób z powyższym zakażeniem. Jest to propozycja, która może być wykorzystana, w miarę możliwości, do organizacji pracy w tego typu oddziałach – podkreśla prof. Mariusz Zimmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Schemat postępowania z ciężarną jest dostępny na stronie internetowej PTGiP.

Źródło: PTGiP