Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski podczas wtorkowej (7 maja) konferencji prasowej oficjalnie ogłosił, że kolejne 10 ośrodków dołączy do realizatorów programu pilotażowego trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego. Nowe ośrodki będą realizować pilotaż od lipca br.

W listopadzie 2018 r. został ogłoszony program pilotażowy trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego. Początkowo do pilotażu weszło 7 wyspecjalizowanych ośrodków, które w okresie od stycznia do marca przeprowadziły 168 zabiegów.

Resort zdrowia przypomina, że już przy starcie pilotażu minister zdrowia zapowiedział jego rozszerzenie – jak tylko kolejne placówki będą spełniały wymagania konieczne do tego, by móc zapewnić całodobową gotowość do przeprowadzenia trombektomii.

Zarówno Ministerstwu Zdrowia, jak i specjalistom zależało, by zapewnić dostęp do pilotażu wszystkim województwom. Dlatego od lipca br. do pilotażu dołączy 10 nowych ośrodków, które będą współpracować z regionalnymi centrami udarowymi.

– Postulatem pacjentów, jak i środowiska medycznego było to, żeby ta nowoczesna terapia, która ratuje życie i zdrowie, była dostępna dla wszystkich. Rozszerzamy pilotaż trombektomii mechanicznej na całą Polskę i włączamy kolejne 10 ośrodków, które w praktyce pokrywają kraj – zapowiedział minister Szumowski.

– Bardzo dziękuję ministerstwu za przygotowanie tego programu, za rozszerzenie pilotażu. Myślę, że to wskazuje dobry kierunek działań resortu, jeśli chodzi o nowoczesne terapie – uzupełnił Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia.

Nowe ośrodki w pilotażu trombektomii

Od lipca br. do pilotażu dołączają:

  1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
  2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie;
  3. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
  4. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy;
  5. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu;
  6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
  7. Wojewódzkie Specjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi;
  8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu;
  9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie;
  10. Wojewódzki Szpital Z12 Zespolony w Kielcach.

Choroby układu sercowo-naczyniowego w Polsce

Choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym udary mózgu, są pierwszą przyczyną zgonów Polaków. Rocznie w Polsce dochodzi do około 60 tys. udarów mózgu, z czego około 80% to udary niedokrwienne. Najskuteczniejszą metodą leczenia udaru niedokrwiennego, która pozwala uniknąć powikłań, jest trombektomia mechaniczna. Polega ona na mechanicznym usunięciu skrzepu z naczynia. Istotne jest, by ten zabieg odbył się w ciągu 8 godzin od wystąpienia udaru, co wymaga szybkiej diagnostyki i przekazania pacjenta do odpowiedniej jednostki, która może taki zabieg wykonać.

Na świecie rocznie szacuje się, że na 1 mln populacji 100 pacjentów kwalifikuje się do trombektomii. Liczymy, że 5% chorych z udarem niedokrwiennym będzie leczona metodą trombektomii mechanicznej, czyli w Polsce będzie to 4 tys. pacjentów w skali roku.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia