Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsu wypracowało bezpieczną dla personelu i współpacjentów, równoległą ścieżkę postępowania dla chorych zakażonych Covid-19 z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu. Trombektomia mechaniczna u pacjentów z koronawirusem wykonywana jest w Centrum Udarowym UCK (Klinika Neurologii Dorosłych oraz Pracownia Naczyniowa) od początku października.

Mimo tego, że w trakcie pandemii obserwuje się niższą zgłaszalność do szpitali pacjentów z objawami udaru, nie oznacza to, że liczba kobiet i mężczyzn dotkniętych tą chorobą się zmniejszyła - w Polsce to ok. 80 tys. osób rocznie. Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci dorosłych, a także najczęstszą przyczyną ich trwałej niepełnosprawności. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym procedura trombektomii mechanicznej wykonywana jest u chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa. UCK to placówka posiadająca łóżka dedykowane dla tego typu pacjentów.

- Wytworzyliśmy w UCK równoległą rzeczywistość medyczną, organizacyjną i systemową leczenia u pacjentów zakażonych Covid-19 ostrych chorób, które wymagają pilnej interwencji, nie tylko neurologicznych – wyjaśnia prof. Bartosz Karaszewski, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych UCK, szpitala klinicznego GUMed. – Taki system umożliwia połączenie dwóch zasadniczych interesów: dostępności terapii najcięższych ostrych chorób dla pacjentów z infekcją Covid-19 oraz możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa epidemicznego dla personelu i innych pacjentów szpitala.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Procedura trombektomii mechanicznej z zastosowaniem aktualnych wytycznych epidemiologicznych u pacjentów z koronawirusem wykonywana jest w UCK od początku października. Do tej pory wykonano trzy takie zabiegi.

- To duże wyzwanie nie tylko medyczne, ale i logistyczne, bo chcemy mieć pewność, że personel i inni pacjenci są bezpieczni w kontekście epidemii. W rozumieniu technicznym oraz organizacyjnym cała procedura zadziałała – podkreśla prof. Karaszewski. – Kolejnych, podobnych przypadków spodziewamy się już w najbliższych tygodniach. Liczba pacjentów, liczba osób, którzy są Covid-19 dodatni, a w przebiegu tej infekcji skąpoobjawowi bądź wręcz bezobjawowi, będzie rosła i przybywać będzie wśród nich takich, którzy wymagać będą pilnych interwencji terapeutycznych z powodu chorób ostrych.


Źródło: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne