9-11 czerwca 2022r. Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIII Konferencji „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączonej z IV Polskim Kongresem „Pokonać sepsę”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2022 roku w

Centrum Konferencyjnym Hotelu Ibis Styles Centrum Wrocław. Obrady poświęcone będą głównie zagadnieniom określanym jako innowacje w anestezjologii i intensywnej terapii.

Ponadto dyskutować będziemy o sepsie i jej konsekwencjach. Sepsa jest najgroźniejszym wykładnikiem obecnej pandemii.

Chcemy ocenić to zagrożenie i wyznaczyć kierunki działań. Zapraszamy do udziału w sesjach, wykładach, szkoleniach, warsztatach i dyskusjach.

Czekamy na Państwa wiosną we Wrocławiu – mieście spotkań!

Szczegóły >> ps2022.pl