Warszawa, dnia 16.12.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwie serie leku Zebraxa (Ceftolozanum + Tazobactamum), 1 g + 0,5 g, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji,

nr serii: T024608; termin ważności: 04.2022r.

nr serii: T025187; termin ważności: 06.2022r.

podmiot odpowiedzialny: Merck Sharp & Dohme B.V., Holandia

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: MSD Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawi.

Pobierz komunikat jako PDF