Warszawa, dnia 26.01.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leku Velcade 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, podmiot odpowiedzialny Janssen-Cilag International NV, Belgia.

Wycofane serie:

- GJZT700, data ważności: 30.09.2019
- GJZT701, data ważności: 30.09.2019
- GJZT702, data ważności: 30.09.2019
- GJZT800, data ważności: 30.09.2019
- GJZT801, data ważności: 30.09.2019
- GLZSM00, data ważności: 30.11.2019
- GLZSM01, data ważności: 30.11.2019