Warszawa, dnia 23.10.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju trzy serie produktu leczniczego Tranxene 20, 20 mg/2ml, proszek i rozpuszczalnik do sprządzania roztworu do wstrzykiwań

numer serii: A7165, data ważności: 30.09.2020

numer serii: A8171, data ważności: 28.02.2021

numer serii: A8180, data ważności: 30.04.2021

podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis France.

GIF