Warszawa, dnia 22.06.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju wszystkie serie leku Thiamine Hydrochloride Injection 50 mg, ampułka 2 ml pozostające w obrocie, podmiot odpowiedzialny: Genetek Lifesciences Pvt. Ltd., importer: Parafarmacja Sp. z o.o.