Warszawa, dnia 07.05.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Theophyllinum Baxter (Theophyllinum), 1,2 mg/ml, roztwór do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o.Wycofana seria - 1610217, data ważności: 09.2019