Warszawa, dnia 26.02.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Tetmodis (Tetrabenazium), 25 mg, tabletki, podmiot odpowiedzialny: AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Austria .

Numer serii T1702PL, Data ważności 09.2020