Warszawa, dnia 25.01.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Sudafed XyloSpray HA (Xylometazolini hydrochloridum), areozol do nosa, roztwór, 1 mg/ml x 10 ml, podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare z siedzibą w Irlandii.


Wycofana seria - F143280A, data ważności: 30.09.2020.