Warszawa, dnia 10.04.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię preparatu Roztwór do testów punktowych 157 (Rajgras angielski), roztwór do skórnych prób punktowych, podmiot odpowiedzialny: Allergopharma GmbH & Co. KG, Niemcy.Wycofana seria - U5014933-PL, data ważności: 02/2019