Warszawa, dnia 12.03.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Reseligo (Goserellum), 10,8mg, implat w ampułko-strzykawce

numer serii: 19323011, data ważności: 31.10.2023

przedstawiciel podmiotu odpowiedzielnego: Alvogen Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.