Warszawa, dnia 18.01.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku PecFent (Fentanylum), 400 mcg/dawkę, aeozol do nosa, roztwór, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Mołteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o


Wycofana seria - 54304 17, data ważności: 10.2020