Warszawa, dnia 05.06.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leku Ozurdex (Dexamethasonum), 700 µg, Implant do ciała szklistego w aplikatorze,

numer serii: E82467, data ważności: 11.2020

podmiot odpowiedzialny: Allergan Pharmaceuticals Ireland.