Warszawa, dnia 01.10.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju siedem serii leku Ozurdex (Dexamethasonum), 700 µg, implant do ciała szklistego w aplikatorze, podmiot odpowiedzialny: Allergan Pharmaceuticals Ireland.

Wycofane serie:

- E78689, data ważności: 06.2019
- E78894, data ważności: 08.2019
- E79233, data ważności: 09.2019
- E79467, data ważności: 10.2019
- E79922, data ważności: 12.2019
- E81083, data ważności: 05.2020
- E82127, data ważności: 10.2020