Warszawa, dnia 02.03.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Omnisolvanu (Ambroxoli hydrochlorium), 60 mg, tabletki musujące, podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf.


Wycofana seria - 6110314, data ważności: 10.2019