Warszawa, dnia 24.04.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Megalia (Megestroli acetas) 40 mg/ml, zawiesina doustna, 240 ml

numer serii: A981119, data ważności: 11.2021

podmiot odpowiedzialny: Vipharm S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.