Warszawa, dnia 26.03.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Megalia (Megestroli acetas) 40 mg/ml, zawiesina doustna, 240 ml,

numer serii: A1001119, data ważności: 11.2021

przedstawiciel podmiotu odpowiedzielnego: Vipharm S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.