Warszawa, dnia 11.09.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię maści bornej Acidum boricum 10%, podmiot odpowiedzialny Laboratorium Farmaceutyczne AVENA Sp. z o.o.Wycofana seria - 010618, data ważności: 06.2019.