Warszawa, dnia 01.02.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju kilka serii leku Loreblok (Losartanum kalicum), 50 mg, tabletki powlekane oraz kilka serii leku Loreblok HTC (Hydrochlorothiazidum + Losartanum kalicum) 50 mg +12,5 mg, tabletki powlekane, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Orion Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.