Warszawa, dnia 02.04.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Lignocain 2% 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 20 poj. 20 ml,

nr serii: 20251011; termin ważności: 05.2023r.podmiot odpowiedzialny: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1D-34212 Melsungen, Niemcy.

Pobierz komunikat jako PDF