Warszawa, dnia 18.09.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwie serie leku Levocetirizine Genoptim (Levocetirizini dihydrochloridum), 5 mg, tabletki powlekane, podmiot odpowiedzialny: Synoptis Pharma Sp. z o.o.


Wycofane serie:


- E16371A, data ważności: 09.2019

- E16370B: data ważności: 09.2019