Warszawa, dnia 29.03.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju wszystkie serie produktu leczniczego Katadolon (Flupirtini maleas), kapsułki twarde, 100 mg, podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceutical Polska Sp. z o.o. oraz podmiot odpowiedzialny w kraju eksportu: Teva Pharmaceuticals Slovakia a.r.o. i importer równoległy: lnPharm Sp. z o.o.