Warszawa, dnia 24.01.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Irprestan (Irbesartanum), 150 mg, tabletki powlekane, 28 tabl., podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf. z siedzibą w Islandii.Wycofana seria - 136918, data ważności: 03.2020.