Warszawa, dnia 27.11.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju sześć serii produktu leczniczego Hydroxyzinum Espefa (Hydroxyzini hydrochloridum), 10 mg/5 ml, syrop, podmiot odpowiedzialny: Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA.


Wycofane serie:

- 671214, data ważności: 12.2017
- 010115, data ważności: 01.2018
- 840915, data ważności: 09.2018
- 850915, data ważności: 09.2018
- 860915, data ważności: 09.2018
- 870915, data ważności: 09.2018