Warszawa, dnia 26.09.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Hydroxyzine Hydrochloride Injection USP, ampułki 2 ml, podmiot odpowiedzialny: Genetek Lifesciences. Pvt. Ltd, importer: PARAFARMACJA Sp. z o.o.


Wycofana seria - 010517, data ważności: 04.2019