Warszawa, dnia 26.07.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie gentamycyny siarczanu (Gentamicini sulfas) 1g i 5g, podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny Amara Sp. z o.o.


Wycofane serie:

Gentamycyny siarczan (Gentamicini sulfas) 1 g


- 350515 data ważności: 12. 2018
- 350515 B data ważności: 12. 2018
- 350515 C data ważności: 12. 2018
- 350515 D data ważności: 12. 2018
- 350515 E data ważności: 12. 2018
- 350515 F data ważności: 12. 2018
- 350515 G data ważności: 12. 2018
- 350515 H data ważności: 12. 2018
- 350515 I data ważności: 12. 2018
- 350515 J data ważności: 12. 2018
- 350515 K data ważności: 12. 2018
- 350515 L data ważności: 12. 2018
- 350515 M data ważności: 12. 2018


Gentamycyny siarczan (Gentamicini sulfas) 1 g


- 350515 data ważności: 12. 2018
- 350515 B data ważności: 12. 2018
- 350515 C data ważności: 12. 2018
- 350515 G data ważności: 12. 2018
- 350515 I data ważności: 12. 2018